http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs10.jpg

fnzs 10, 2013, Mischtechnik auf Papier, 38 x 40 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs7.jpg

fnzs 7, 2013, Mischtechnik auf Papier, 33,5 x 39,5 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs2.jpg

fnzs 2, 2013, Mischtechnik auf Papier, 40,5 x 34 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs4.jpg

fnzs 4, 2013, Mischtechnik auf Papier, 39,5 x 34 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs3_v2.jpg

fnzs 3, 2013, Mischtechnik auf Papier, 41,5 x 48 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs1.jpg

fnzs 1, 2013, Mischtechnik auf Papier, 48,5 x 32 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs9.jpg

fnzs 9, 2013, Mischtechnik auf Papier, 32,5 x 26,5 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs8.jpg

fnzs 8, 2013, Mischtechnik auf Papier, 24,5 x 23,5 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs5.jpg

fnzs 5, 2013, Mischtechnik auf Papier, 32 x 33,5 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs11.jpg

fnzs 11, 2013, Mischtechnik auf Papier, 27 x 48 cm

 
http://www.christianebergelt.com/files/gimgs/th-49_fnzs6.jpg

fnzs 6, 2013, Mischtechnik auf Papier, 26 x 25,5 cm